Osoby z terenu diecezji świdnickiej, które dotąd z różnych przyczyn nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania po odpowiednim przygotowaniu w swoich parafiach mogą przyjąć sakrament dojrzałości chrześcijańskiej w katedrze świdnickiej w poniedziałek 4 marca 2019 o godz. 18.00.

Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdyż poprzez bierzmowanie ochrzczeni „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególna moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. Chociaż więc sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione. Dlatego każdy ochrzczony, który nie był jeszcze bierzmowany, może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania. Wierni mają obowiązek przyjąć sakrament bierzmowania w odpowiednim czasie.

Przystępujący do bierzmowania proszeni są o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami i zgłoszenie się na godzinę przed rozpoczęciem Mszy św. w zakrystii katedry ze stosowną dokumentacją.

Pod tym linkiem znajdują się wszelkie informacje dot. bierzmowań w katedrze, które dla osób dorosłych odbywają się co kwartał.