Do naszej wspólnoty parafialnej został skierowany na trzymiesięczną praktykę duszpasterską diakon Grzegorz Banda. Serdecznie go witamy.

Praktyka diakońska to jedna z dwóch praktyk duszpasterskich jakie klerycy naszego seminarium odbywają w parafiach naszej diecezji, na drodze do kapłaństwa. Ks. diakon Grzegorz jest na 6 roku studiów filozoficzno-teologicznych Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy.

Podczas praktyki nasz kleryk przede wszystkim będzie próbować swoich sił na katechezie, w kancelarii i w pracy z grupami parafialnymi. Jako duchowny podczas liturgii będzie głosił słowo Boże, udzielał sakramentu chrztu św., rozdawał Komunię św. i odprowadzał zmarłych na ostatnią drogę. Niebagatelne znaczenia ma także poznanie księży i atmosfery na plebanii.

Ksiądz diakon pochodzi z parafii Św. Antoniego w Ratajnie (dekanat Piława Górna) i będzie z nami do 28 września, a później wróci do nas na okres adwentu i Bożego Narodzenia. Do tego czasu postaramy się przedstawić wywiad z naszym praktykantem.

Wiernym polecamy modlitwom diakona Grzegorza, aby mógł dobrze i owocnie przygotować się do święceń kapłańskich.