Jutrznia uświęca poranne godziny dnia. Odprawiana o brzasku nowego dnia stanowi wspomnienie zmartwychwstania Chrystusa.

Dziś kapłani wspólnie z biskupem i kilkoma wiernym modlili się liturgią godzin. Treść wyśpiewywanych psalmów i słuchanych czytań oraz wzruszające melodie, pomagają trwać w niezwykłym klimacie  dni Triduum Paschalnego.