W południe 31 marca Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp. Salvatore Pennacchio ogłosił przyjęcie rezygnacji dotychczasowego ordynariusza, bp. Ignacego Deca, w jego miejsce ustanawiając biskupem diecezji świdnickiej bp. Marka Mendyka.

Nowy biskup ordynariusz ma 59 lat, urodził się w Głuszycy, na terenie diecezji świdnickiej. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1987 roku pracował jako wikariusz w Dzierżoniowie, po czym odbył studia na Uniwersytecie Lubelskim uwieńczone doktoratem z teologii pastoralnej. W 2008 roku Papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym w Legnicy.

Bp Ignacy Dec, który był pierwszym biskupem diecezji świdnickiej od 2004 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Administratorem Apostolskim diecezji świdnickiej, do czasu kanonicznego objęcia urzędu przez nowego biskupa świdnickiego.