Biskup senior 6 grudnia, w katedrze świdnickiej, udzielił 19 kandydatom zaległego sakramentu bierzmowania.

Jak czytamy w katechizmie, przyjęcie sakramentu bierzmowania jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdyż poprzez bierzmowanie ochrzczeni „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem i zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. Chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione. Dlatego każdy ochrzczony, który nie był jeszcze bierzmowany, może i powinien otrzymać ten sakrament. Wierni mają obowiązek przyjąć bierzmowanie w odpowiednim czasie. Ponieważ zdarzają się zaniedbania tego obowiązku, dlatego po odpowiednim przygotowaniu w swoich parafiach osoby dorosłe mogą przystąpić do bierzmowania i nadrobić duchowe zaległości.

– Winniście poczuwać się do dawania świadectwa, że jesteście chrześcijanami. Powinniście przyprowadzać do Jezusa swoich bliźnich, którzy są chorzy na duszy i na ciele – mówił szafarz sakramentu bp Ignacy Dec. Wśród kandydatów do bierzmowania była Pani Zofia, licząca 89 lat. W rozmowie z Niedzielą Świdnicką zaznaczyła, że bardzo pragnęła tego sakramentu, którego w wyniku życiowych zawirowań nie przyjęła w terminie.  – Jestem szczęśliwa z przyjęcia bierzmowania. Teraz w pokoju serca mogę odejść już z tego świata do Boga, bo jestem przekonana i głęboko wierzę, że znajdę u Niego miejsce – mówiła urodzona na Podkarpaciu mieszkanka Strzegomia.

Kolejne kwartalne bierzmowanie dla dorosłych odbędzie się 7 marca 2022 r.