Po Uroczystości I Komunii Świętej dzieci świętowały jeszcze przez pięć dni gromadząc się na Eucharystii, podczas których poznawały jak Pan Jezus może działać w ich życiu, uczyły się jak skutecznie się modlić i poznawały wybrane fragmenty Ewangelii.

Każdego dnia dla lepszego zrozumienia słowa Bożego dzieci odgrywały scenki obrazujące główny motyw Ewangelii. W poniedziałek mówiliśmy o tym jak Pan Jezus tłumaczył na przykładzie setnika i jego sługi, co jest potrzebne, aby doznać prawdziwego uzdrowienia. We wtorek jak apostołowie płynęliśmy łodzią, a nagłą burzę uciszył nasz Mistrz z Nazaretu, mówiąc nam: – Nie bójcie się.

W środę słuchaliśmy o Maryi, która jest Matką każdego z nas, a o tym powiedział nam sam Pan Jezus z wysokości krzyża. W czwartek Pan Jezus uczył nas dzielenia się chlebem i sobą z każdym człowiekiem. Kiedy otwieramy się na Jezusa, on czyni w nas cud rozmnożenia dobra. A w piątek uczyliśmy się jak żyć dla innych na wzór Maryi, która dowiedziawszy się o stanie błogosławionym swojej krewnej Elżbiety, z pośpiechem poszła do niej.