Ambona

Ambona powstała w roku 1698, jest dziełem Johanna Riejla, świdnickiego jezuity i wybitnego rzeźbiarza, pochodzącego ze Śląska Opawskiego. Pierwsze kazanie na tej ambonie wygłoszono 31 lipca 1698 roku, w dniu liturgicznego wspomnienia św Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów.

Nad bramką ambony znajduje się skrót dewizy jezuitów: AMDG (Ad Maiorem Dei Gloriam – Ku większej chwale Boga). Na balustradzie schodów płyciny z płaskorzeźbami przedstawiającymi cnoty Boskie: Wiarę, Nadzieję i Miłość – Caritas.

Kosz ambony wyróżnia się bogatą dekoracją. W arkadowych płycinach flankowanych parzystymi spiralnymi kolumienkami oplecionymi gałązkami różanymi znajdują się wizerunki czterech Ewangelistów z atrybutami: św. Mateusz z aniołem, św. Marek z lwem, św. Łukasz z wołem oraz deską, na której maluje obraz i św. Jan z orłem. Na zapiecku ambony płaskorzeźbiona półpostać błogosławiącego Jezusa. W dekorację ramy wpisane są litery „l”, „H”, „S” (IHS), skrót Imienia Jezus.

W podniebiu daszku baldachimowego wizerunek gołębicy, symbolizującej Ducha Świętego. Daszek baldachimowy w formie tempietto z galeryjką. Na stopniach tempietta siedzące postaci Doktorów Kościoła: św. Grzegorz Wielki – papież z gołębicą, św. Ambroży – biskup z dzieckiem, które okrzyknęło go biskupem Mediolanu, św. Augustyn z pastorałem i św. Hieronim przedstawiony jako pustelnik z księgą Pisma Świętego, które przetłumaczył z języków oryginalnych na język łaciński (Wulgata), z czaszką – symbolem ascezy i z lwem, któremu wyjął ciernie 'i. łapy i opatrzył rany.
Doktorom Kościoła towarzyszą anioły, które zwiastują obecność Boga. Nad Doktorami Kościoła przedstawione są alegorie: Moc Boża trzymająca kolumnę, symbol siły i odwagi, stałości i trwałości, alegoria Kościoła Katolickiego – nauczającego z owieczką wspierającą się na księdze oraz alegoria Mądrości Bożej z pochodnią. Kompozycję ambony wieńczy postać trąbiącego anioła.

Nad amboną góruje postać Boga Ojca – Króla wszechświata w koronie, z berłem i kulą ziemską. Niżej symbol Ducha Świętego w promienistej glorii.