GRAFIK DYŻURÓW SPOWIEDNIKÓW

wrzesień 2021 – czerwiec 2022 r.
poniedziałek – piątek godz. 10.00-12.00; 16.00-18.00;
sobota godz. 10.00-12.00

DZIEŃ GODZINY DYŻUR
PONIEDZIAŁEK 10-12 o. Paulin
16-18 ks. Zenon Bocheński
WTOREK 10-12 ks. Tomasz Czubak/ ks. Franciszek Skwarek/ ks. Jacek Stala/ ks. Mateusz Pawlica*
16-18 ks. Mirosław Rakoczy
ŚRODA 10-12 o. Franciszkanin / o. Redemptorysta / Misjonarze Świętej Rodziny*
16-18 ks. Paweł Wróblewski / Ks. Dominik Ostrowski/ ks. Julian Nastałek/ks. Edward Szajda*
CZWARTEK 10-12 ks. Krzysztof. Ambrożej / ks. Marian Kujawski, ks. Adam Woźniak/ ks. Marek Krysiak*
16-17 ks. Radosław Kisiel
17-18  ks. Krzysztof Ora
PIĄTEK 10-12 Duszpasterze świdnickich dekanatów/ks. Krzysztof Krzak*
16-17 Przełożony WSD w Świdnicy
17-18 Duszpasterze katedry świdnickiej
SOBOTA 10-12 o. Sercanin / ks. Jezuita / Księża Misjonarze Krwi Chrystusa*

* dyżury zamienne:

wtorek (uwaga: nie ma spowiedzi 2 XI, 3 V)

ks. T. Czubak – 7 IX, 5 X, 9 XI, 7 XII, 4 I, 1 II, 1 III, 29 III, 26 IV, 31 V, 28 VI

ks. F. Skwarek – 14 IX, 12 X, 16 XI, 14 XII, 11 I, 8 II, 8 III, 5 IV, 10 V, 7 VI

ks. J. Stala – 21 IX, 19 X, 23 XI, 21 XII, 18 I, 15 II, 15 III, 12 IV, 17 V, 14 VI,

ks. M. Pawlica – 28 IX, 26 X, 30 XI, 28 XII, 25 I, 22 II, 22 III, 19 IV, 24 V, 21 VI

środa:

10.00 – g. 12. 00

oo. Franciszkanie – 1 IX, 22 IX, 13 X, 3 XI, 24 XI, 22 XII, 12 I, 2 II, 23 II, 16 III, 6 IV, 27 IV, 18 V, 8 VI, 29 VI

oo. Redemptoryści – 8 IX, 29 IX, 20 X, 10 XI, 1 XII, 8 XII, 29 XII, 19 I, 9 II, 2 III, 23 III, 13 IV, 4 V, 25 V, 15 VI

Księża Misjonarze Św. Rodziny – 15 IX,  6 X, 27 X, 17 XI, 15 XII, 5 I, 26 I, 16 II, 9 III, 30 III, 20 IV, 11 V, 1 VI, 22 VI

g.16.00 – g. 18.00

ks .P. Wróblewski – 1 IX, 29 IX, 27 X, 24 XI, 22 XII, 19 I, 16 II, 16 III, 13 IV, 11 V, 8 VI

ks. D. Ostrowski – 8 IX, 6 X, 3 XI, 1 XII, 29 XII, 26 I, 23 II, 23 III, 20 IV, 18 V, 15 VI

ks. J. Nastałek – 15 IX, 13 X, 10 XI, 8 XII, 5 I, 2 II, 2 III, 30 III, 27 IV, 25 V, 22 VI

ks. E. Szajda – 22 IX, 20 X, 17 XI, 15 XII, 12 I, 9 II, 9 III, 6 IV, 4 V, 1 VI, 29 VI

czwartek:

10.00-12.00 (uwaga: nie ma spowiedzi 11 XI, 6 I)

ks. K. Ambrożej – 2 IX, 30 IX, 28 X, 2 XII, 30 XII, 3 II, 3 III, 31 III, 28 IV, 26 V, 23 VI

ks. M. Kujawski – 9 IX, 7 X, 4 XI, 9 XII, 13 I,10 II, 10 III, 7 IV, 5 V, 2 VI, 30 VI

ks. A. Woźniak – 16 IX, 14 X, 18 XI, 16 XII, 20 I, 17 II, 17 III, 14 IV, 12 V, 9 VI

ks. M. Krysiak – 23 IX, 21 X, 25 XI, 23 XII, 27 I, 24 II, 27 III, 21 IV, 19 V, 16 VI

piątek: (nie ma spowiedzi 24 XII, 15 IV)

godz. 10.00-g.12.00

duszpasterze dekanatu Świdnica-Wschód: 3 IX, 24 IX, 15 X, 5 XI, 26 XI, 7 I, 28 I, 18 II, 4 III, 1 IV, 29 IV, 20 V,  3 VI, 24 VI

duszpasterze dekanatu Świdnica-Zachód: 10 IX, 1X,  22 X, 12 XI, 3 XII, 14 I, 4 II, 25 II, 18 III, 8 IV, 6 V, 27 V,17 VI,

ks. K. Krzak: 17 IX, 8 X, 29 X, 19 XI, 10 XII, 31 XII, 21 I, 11 II, 11 III, 25 III, 22 IV, 13 V, 10 VI

sobota:

godz. 10.00-g. 12.00 (nie ma spowiedzi: 25 XII, 1 I)

oo. Sercanie – 4 IX, 25 IX, 16 X, 6 XI, 27 XI, 18 XII, 22 I, 12 II, 5 III, 26 III, 23 IV, 14 V, 4 VI, 25 VI

Księża Jezuici – 9 IX, 2 X, 23 X, 13 XI, 4 XII, 8 I, 29 I, 19 II, 12 III, 2 IV, 30 IV, 21 V, 11 VI,

Księża Misjonarze Krwi Chrystusa –  18 IX, 9 X, 30 X, 20 XI, 11 XII, 15 I, 5 II, 26 II, 19 III, 9 IV, 7 V, 28 V, 18 VI


Przypomnijmy, że kapłańskie dyżury w tzw. konfesjonale stałym zostały zorganizowane staraniem ks. kan. Krzysztofa Ory i rozpoczęły się w listopadzie 2012 roku. Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego we wrześniu 2013 r. zrealizował także pomysł nowego konfesjonału, który zapewnia komfortowe warunki spowiedzi. Konfesjonał znajduje się po prawej stronie za kaplicą Matki Bożej Świdnickiej. Korzysta z niego wiele osób. Także w wakacje konfesjonał funkcjonuje bez zmian, czyli od poniedziałku do piątku od 10 do 12 i od 16 do 18 oraz w sobotę od 10 do 12.

W katedrze spowiadają nie tylko księża diecezjalni, ale także zakonnicy (franciszkanie, pallotyni, paulini, redemptoryści, sercanie, jezuici, Misjonarze Św. Rodziny i Misjonarze Krwi Chrystusa. Konfesjonał dyżurny znajduje się w prawej nawie katedry.

Warto podkreślić, że spowiednicy katedralni na mocy władzy przekazanej przez biskupa, mają prawo do uwalniania z następujących kar kościelnych:

– z ekskomuniki za apostazję czyli całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej; za herezję czyli uporczywe zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką; za schizmę czyli odmowę uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo;
– z ekskomuniki za aborcję;
– z ekskomuniki za nagranie spowiedzi;
– z interdyktu osoby nie będącej duchownym za usiłowanie udzielenia absolucji sakramentalnej lub chociażby tylko słuchania spowiedzi.

Jednocześnie przypominamy, że w tzw. „stałym konfesjonale” posługują kapłani – goście. Jako Parafia Katedralna użyczamy tylko naszego kościoła, a jako kapłani parafialni nie jesteśmy w stanie zastąpić wszystkich ewentualnych nieobecnych! Dlatego zwracamy się z prośbą do wiernych o wyrozumiałość i cierpliwość, kiedy z przyczyn od nas niezależnych zabraknie kapłana. Takie sytuacje prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu +48 530 853 425, będziemy pomagać.