Kancelaria parafialna PDF Drukuj Email


KANCELARIA PARAFIALNA JEST CZYNNA 

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

W GODZINACH OD 16 DO 18 

 

CHRZEST ŚWIĘTY

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)


Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)

2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)

3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania

4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami


Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

  • niewierzący i niepraktykujący,
  • osoby innej religii,
  • pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
  • nie bierzmowani i nie uczestniczący w katechezie szkolnej,
  • prowadzący gorszący tryb życia.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Parafia Katedralna śśw. Stanisława i Wacława w Świdnicy

Termin: 22.02 – 15.03. 2014

 

Na przygotowanie składają się:

- Spotkania formacyjne w kolejne 4 soboty, w godzinach 18.00-20.00, w sali katechetycznej przy pl. Jana Pawła II 2 w Świdnicy. Termin: 22.02, 1.03, 8.03, 15.03.

- Spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego/pedagogiem. Każda para powinna odbyć min. dwa spotkania. Termin do indywidualnego uzgodnienia z doradcą.

- Dzień skupienia po zakończeniu spotkań formacyjnych i spotkań z doradcą życia rodzinnego. Do wyboru w Wambierzycach, Bardzie lub Świdnicy. Proszę wybrać termin z podanych na stronie www.diecezja.swidnica.pl w zakładce „Przygotowanie do małżeństwa”. Dzień skupienia w Świdnicy po uprzednim umówieniu się z ks. Romanem Tomaszczukiem wyłącznie poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Aby dzień skupienia mógł się odbyć musi zgłosić się min. 5 par narzeczonych.

 

Uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 50 zł od osoby (100 zł od pary). Koszt został ustalony odgórnie przez Kurię Świdnicką i obejmuje materiały dydaktyczne oraz wynagrodzenie dla osób świeckich prowadzących zajęcia. Duszpasterze nie pobierają żadnej opłaty ani za prowadzone zajęcia ani za użyczenie pomieszczeń parafialnych. Zapisy do 21.02.2014 w kancelarii Parafii Katedralnej, w zakrystii parafialnej lub pod numerem tel. 530 853 425. Zapisując się proszę podać imię i nazwisko, adres i nr telefonu. Proszę wziąć pod uwagę, że udział we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowy i jeśli podane terminy kolidują z Państwa pracą lub innymi zajęciami proszę zgłosić się na kurs przedmałżeński w innej parafii.

Z racji swojej specyfiki przygotowanie do sakramentu małżeństwa jest przeznaczone wyłacznie dla par narzeczonych.

Spotkania rozpoczynają się Mszą św. 22.02 o godz. 18.00 w katedrze świdnickiej.

 

----------------------------------------------


"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

----------------------------------------------

Inne informacje:


Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.
W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania

2. Dowody osobiste

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich

4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej

5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.

6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.


Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin około 3 miesiące przed datą ślubu

2. Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów) .
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5,14-15)


Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem,
  • krzyż,
  • świecePOGRZEB 

Formalności pogrzebowe można załatwić codziennie.
Najlepiej po Mszach św. (6.30, 9.00, 12.00, 18.00)
W szczególnych przypadkach można umówić się telefonicznie 530 853 425
 
"Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna." (por. 2Mch 12,43-45)


Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego. W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

2. Zaświadczenie o przyjęci Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala,


Najlepszym darem dla Zmarłego jest Msza święta w jego intencji

 

SŁOWO BOŻE

"Uważajcie, byście nie dali się zwieść. Bo wielu przyjdzie pod moim imieniem i mówić będzie: "To ja jestem", oraz: "Ta chwila już blisko!" Nie idźcie za nimi. Gdy usłyszycie o wojnach i przewrotach, nie przeraźcie się, bo trzeba, aby to najpierw przyszło. Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą wielkie trzęsienia ziemi, głód i zaraza, straszne zjawiska wystąpią i wielkie znaki na niebie."
Łk 21,8-11

Msze święte w niedziele

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00
Msze święte w tygodniu
6:30, 9:00, 12:00, 18:00

Msza św. w Kaplicy MB Świdnickiej
Sobota godz. 6.30
Czwartek godz. 16.00 (trydencka)

Msza święta w rycie trydenckim
Ostatnia niedziela miesiąca 11:00
Kościół św. Krzyża 
ul. Westerplatte

Msza św. w języku łacińskim
3 Niedziela miesiąca godz. 13.00
Poniedziałek godz. 6.30

-------

Nabożeństwo do św. Józefa
Wtorek godz. 18.00
Nabożeństwo do św. Stanisława
Każdy 8 dzień miesiąca 17.50
Nabożeństwo do św. Wacława
Każdy 28 dzień miesiąca 17.50
-------
Godzinki o Naj. Maryi Pannie
Niedziela 6.30
Nieszpory
Niedziela 17.30
Nabożeństwo różańcowe
17:30
Koronka do Miłosierdzia Bożego 
codziennie 15:00
-------
POGODA w ŚWIDNICY
-------
Kalendarium biskupa
Bp. Ignacy DEC
Bp. Adam BAŁABUCH

-------
Spowiedź święta jest możliwa w czasie każdej Mszy świętej
W I piątek miesiąca dodatkowa spowiedź od 17:00
Osoby niedosłyszące zapraszamy
na spowiedź w zakrystii


STAŁY KONFESJONAŁ
Poniedziałek-Piątek
10-12 oraz 16-18
Sobota
10-12
-------
W godzinach 
12:30-14:30
Katedra jest zamknięta
-------

Kancelaria parafialna
poniedziałek, środa, piątek
16:00 - 18:00

-------

ROK WIARY 

Do obejrzenia:
Prezentacja zdjęć
Katedra świdnicka
Dlaczego krzyż na środku?
KATEDRA FOTO 360
KATEDRA Z LOTU PTAKA!! 

MSZA TRYDENCKA 02.11.2012

Do posłuchania:
Biblia AUDIO

LEKTURY NA ROK WIARY:

WYSZUKIWARKA