Kancelaria parafialna PDF Drukuj Email


KANCELARIA PARAFIALNA

CZYNNA W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI


W GODZINACH OD 16.00 DO 18.00

W PIERWSZE  PIĄTKI OD 16.00 do 17.00

pl. św. Jana Pawła II 2
(budynek za katedrą po lewej stronie)


CHRZEST ŚWIĘTY

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)

 

Chrzty udzielane są w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13:00.

W uzasadnionych sytuacjach jest mozliwy chrzest w innym terminie.

Konferencja chrzcielna odbywa się zazwyczaj w sobotę przed II i IV niedzielą miesiąca,  o godz. 17:00 w salce katechetycznej.

Rodzice (opiekunowie) dziecka

Zgłaszają dziecko do kancelarii na 2 tygodnie przed planowanym terminem. Powinni spełnić następujące wymagania:

 • do spisania aktu chrztu w kancelarii potrzebny jest odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o zawarciu sakramentu małżeństwa rodziców oraz dane rodziców chrzestnych (nazwiska, daty urodzenia, adresy) - jeżeli nie należą do tutejszej Parafii, muszą otrzymać zaświadczenie od swojego Proboszcza
 • uczestniczą w konferencji chrzcielnej
 • przystępują do sakramentu pokuty i pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii św.

Rodzice są obecni podczas udzielania sakramentu (kreślą znak krzyża na czole dziecka, wyrzekają się szatana, składają wyznanie wiary, trzymają dziecko podczas udzielania sakramentu)

Wypełniają przez resztę życia obowiązki wynikające z ich decyzji:

 • doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (świadectwo wiary na co dzień)
 • przygotowują się razem do przyjęcia sakramentów (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie)
 • razem modlą się z dzieckiem i za dziecko
 • wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich oraz obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu i imieniny
 • uczą miłości bliźniego (w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych)

Rodzice chrzestni dziecka

Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył 16 lat (...) lub proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. m.in. nie żyje w związku niesakramentalnym)

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.


Obowiązki rodziców chrzestnych:
 • przed udzieleniem sakramentu chrztu obowiązkowo uczestniczą w konferencji chrzcielnej oraz przystępują do sakramentu pokuty i pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii św.
 • dostarczają z parafii miejsca zamieszkania zaświadczenie od duszpasterza stwierdzając, iż mogą pełnić zadania ojca lub matki chrzestnej
 • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka (modlitwa, świadectwo, zakup odpowiedniej do wieku lektury religijnej, pielgrzymki)
 • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie (żyją wiarą, nadzieją i miłością)
 • w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę.

Przypominamy, iż rodzicami chrzestnymi nie mogą być:
 • niewierzący i niepraktykujący,
 • osoby innej religii,
 • pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
 • nie bierzmowani i nie uczestniczący w katechezie szkolnej,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Decyzję o dopuszczeniu do sprawowania funkcji chrzestnego podejmuje duszpasterz Parafii rzeczywistego miejsca zamieszkania kandydata, dotyczy to również osób mieszkających za granicą (adres cywilnego zameldowania nie ma znaczenia). Bezwględnie konieczne jest osobiste spotkanie kandydata z duszpasterzem.

 

Osoby dorosłe pragnące przyjąć chrzest (oraz bierzmowanie i I Komunię św.) zgłaszają się do kancelarii parafialnej. Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Julian Nastałek.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Najbliższe przygotowanie (kurs przedmałżeński) rozpocznie się po wakacjach

 

Poprzedni kurs

Termin: 22.02 – 15.03. 2014

 

Na przygotowanie składają się:

- Spotkania formacyjne w kolejne 4 soboty, w godzinach 18.00-20.00, w sali katechetycznej przy pl. Jana Pawła II 2 w Świdnicy. Termin: 22.02, 1.03, 8.03, 15.03.

- Spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego/pedagogiem. Każda para powinna odbyć min. dwa spotkania. Termin do indywidualnego uzgodnienia z doradcą.

- Dzień skupienia po zakończeniu spotkań formacyjnych i spotkań z doradcą życia rodzinnego. Do wyboru w Wambierzycach, Bardzie lub Świdnicy. Proszę wybrać termin z podanych na stronie www.diecezja.swidnica.pl w zakładce „Przygotowanie do małżeństwa”. Dzień skupienia w Świdnicy po uprzednim umówieniu się z ks. Romanem Tomaszczukiem wyłącznie poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Aby dzień skupienia mógł się odbyć musi zgłosić się min. 5 par narzeczonych.

 

Uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 50 zł od osoby (100 zł od pary). Koszt został ustalony odgórnie przez Kurię Świdnicką i obejmuje materiały dydaktyczne oraz wynagrodzenie dla osób świeckich prowadzących zajęcia. Duszpasterze nie pobierają żadnej opłaty ani za prowadzone zajęcia ani za użyczenie pomieszczeń parafialnych. Zapisy do 21.02.2014 w kancelarii Parafii Katedralnej, w zakrystii parafialnej lub pod numerem tel. 530 853 425. Zapisując się proszę podać imię i nazwisko, adres i nr telefonu. Proszę wziąć pod uwagę, że udział we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowy i jeśli podane terminy kolidują z Państwa pracą lub innymi zajęciami proszę zgłosić się na kurs przedmałżeński w innej parafii.

Z racji swojej specyfiki przygotowanie do sakramentu małżeństwa jest przeznaczone wyłacznie dla par narzeczonych.

Spotkania rozpoczynają się Mszą św. 22.02 o godz. 18.00 w katedrze świdnickiej.

 

----------------------------------------------


"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

----------------------------------------------

Pozostałe informacje


Termin ślubu należy zarezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem (około roku wcześniej) w kancelarii parafialnej, podająć dane personalne i kontaktowe narzeczonych oraz uiszczając bezzwrotną opłatę za rezerwację w wysokości 200 zł.

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed ustaloną wcześniej datą zawarcia małżeństwa.

W przypadku, kiedy oboje narzeczonych należą do innych parafii i nie zamieszkują na terenie parafii katedralnej od co najmniej miesiąca, zawarcie małżeństwie w katedrze jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu licencji wystawionej przez Proboszcza parafii jednego z narzeczonych (cały proces przygotowania i dokumentacji odbywa się w tej parafii).


W kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania

2. Dowody osobiste

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich

4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej

5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.

6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.


Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w 2 etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin około 3 miesiące przed datą ślubu.

2. Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów).
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5,14-15)


Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

 • stół nakryty białym obrusem,
 • krzyż,
 • świecePOGRZEB 

Formalności pogrzebowe można załatwić codziennie.
Najlepiej po Mszach św. (6.30, 9.00, 12.00, 18.00)
W szczególnych przypadkach można umówić się telefonicznie 530 853 425
Msze pogrzebowe są odprawiane o 6.30.
"Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna." (por. 2Mch 12,43-45)


Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego. W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

2. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych przed śmiercią np. od kapelana szpitala.


Najlepszym darem dla Zmarłego jest Msza święta w jego intencji

 

SŁOWO BOŻE

"Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu! I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: 'Żałuję tego', przebacz mu!"
Łk 17,3-4

Msze święte w niedziele

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00
Msze święte w tygodniu
6:30, 9:00, 12:00, 18:00

Msza św. w Kaplicy MB Świdnickiej
Sobota godz. 6.30
Czwartek godz. 16.00 (trydencka)

Msza święta w rycie trydenckim
Ostatnia niedziela miesiąca 11:00
Kościół św. Krzyża 
ul. Westerplatte

Msza św. w języku łacińskim
3 Niedziela miesiąca godz. 13.00
Poniedziałek godz. 6.30

-------

Nabożeństwo do św. Józefa
Wtorek godz. 18.00
Nabożeństwo do św. Stanisława
Każdy 8 dzień miesiąca 17.50
Nabożeństwo do św. Wacława
Każdy 28 dzień miesiąca 17.50
-------
Godzinki o Naj. Maryi Pannie
Niedziela 6.30
Nieszpory
Niedziela i uroczystości nakazane 17.00
Nabożeństwa okresowe
(różańcowe, wypominkowe, majowe, czerwcowe)

17:30
Koronka do Miłosierdzia Bożego 
codziennie 15:00
-------
POGODA w ŚWIDNICY
-------
Kalendarium biskupa
Bp. Ignacy DEC
Bp. Adam BAŁABUCH

-------
Spowiedź święta jest możliwa w czasie każdej Mszy świętej
W I piątek miesiąca dodatkowa spowiedź od 17:00
Osoby niedosłyszące zapraszamy
na spowiedź w zakrystii


STAŁY KONFESJONAŁ
(podczas wakacji nieczynny)
Poniedziałek-Piątek
10-12 oraz 16-18
Sobota
10-12
-------
W godzinach 
12:30-14:30
Katedra jest zamknięta
-------

Kancelaria parafialna
poniedziałek, środa, piątek
16:00 - 18:00
pierwszy piątek miesiąca
16.00-17.00
-------

ROK WIARY 

Do obejrzenia:
Prezentacja zdjęć
Katedra świdnicka
Dlaczego krzyż na środku?
KATEDRA FOTO 360
KATEDRA Z LOTU PTAKA!! 

MSZA TRYDENCKA 02.11.2012

Do posłuchania:
Biblia AUDIO

LEKTURY NA ROK WIARY:

WYSZUKIWARKA