Kancelaria parafialna PDF Drukuj Email


KANCELARIA PARAFIALNA JEST CZYNNA 

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

W GODZINACH OD 16 DO 18 

 

CHRZEST ŚWIĘTY

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)


Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)

2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)

3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania

4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami


Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

  • niewierzący i niepraktykujący,
  • osoby innej religii,
  • pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
  • nie bierzmowani i nie uczestniczący w katechezie szkolnej,
  • prowadzący gorszący tryb życia.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Parafia Katedralna śśw. Stanisława i Wacława w Świdnicy

Termin: 22.02 – 15.03. 2014

 

Na przygotowanie składają się:

- Spotkania formacyjne w kolejne 4 soboty, w godzinach 18.00-20.00, w sali katechetycznej przy pl. Jana Pawła II 2 w Świdnicy. Termin: 22.02, 1.03, 8.03, 15.03.

- Spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego/pedagogiem. Każda para powinna odbyć min. dwa spotkania. Termin do indywidualnego uzgodnienia z doradcą.

- Dzień skupienia po zakończeniu spotkań formacyjnych i spotkań z doradcą życia rodzinnego. Do wyboru w Wambierzycach, Bardzie lub Świdnicy. Proszę wybrać termin z podanych na stronie www.diecezja.swidnica.pl w zakładce „Przygotowanie do małżeństwa”. Dzień skupienia w Świdnicy po uprzednim umówieniu się z ks. Romanem Tomaszczukiem wyłącznie poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Aby dzień skupienia mógł się odbyć musi zgłosić się min. 5 par narzeczonych.

 

Uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 50 zł od osoby (100 zł od pary). Koszt został ustalony odgórnie przez Kurię Świdnicką i obejmuje materiały dydaktyczne oraz wynagrodzenie dla osób świeckich prowadzących zajęcia. Duszpasterze nie pobierają żadnej opłaty ani za prowadzone zajęcia ani za użyczenie pomieszczeń parafialnych. Zapisy do 21.02.2014 w kancelarii Parafii Katedralnej, w zakrystii parafialnej lub pod numerem tel. 530 853 425. Zapisując się proszę podać imię i nazwisko, adres i nr telefonu. Proszę wziąć pod uwagę, że udział we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowy i jeśli podane terminy kolidują z Państwa pracą lub innymi zajęciami proszę zgłosić się na kurs przedmałżeński w innej parafii.

Z racji swojej specyfiki przygotowanie do sakramentu małżeństwa jest przeznaczone wyłacznie dla par narzeczonych.

Spotkania rozpoczynają się Mszą św. 22.02 o godz. 18.00 w katedrze świdnickiej.

 

----------------------------------------------


"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

----------------------------------------------

Inne informacje:


Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.
W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania

2. Dowody osobiste

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich

4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej

5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.

6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.


Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin około 3 miesiące przed datą ślubu

2. Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów) .
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5,14-15)


Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem,
  • krzyż,
  • świecePOGRZEB 

Formalności pogrzebowe można załatwić codziennie.
Najlepiej po Mszach św. (6.30, 9.00, 12.00, 18.00)
W szczególnych przypadkach można umówić się telefonicznie 530 853 425
 
"Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna." (por. 2Mch 12,43-45)


Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego. W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

2. Zaświadczenie o przyjęci Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala,


Najlepszym darem dla Zmarłego jest Msza święta w jego intencji

 

SŁOWO BOŻE

"To jest moje przykazanie, abyście się tak wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swe odda za swoich przyjaciół. Wy będziecie moimi przyjaciółmi, jeśli spełniać będziecie, co ja wam nakazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co jego pan czyni. Was natomiast nazwałem przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca, oznajmiłem wam."
J 15,12-15

Msze święte w niedziele

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00
Msze święte w tygodniu
6:30, 9:00, 12:00, 18:00

Msza św. w Kaplicy MB Świdnickiej
Sobota godz. 6.30
Czwartek godz. 16.00 (trydencka)

Msza święta w rycie trydenckim
Ostatnia niedziela miesiąca 11:00
Kościół św. Krzyża 
ul. Westerplatte

Msza św. w języku łacińskim
3 Niedziela miesiąca godz. 13.00
Poniedziałek godz. 6.30

-------

Nabożeństwo do św. Józefa
Wtorek godz. 18.00
Nabożeństwo do św. Stanisława
Każdy 8 dzień miesiąca 17.50
Nabożeństwo do św. Wacława
Każdy 28 dzień miesiąca 17.50
-------
Godzinki o Naj. Maryi Pannie
Niedziela 6.30
Nieszpory
Niedziela 17.30
Nabożeństwo różańcowe
17:30
Koronka do Miłosierdzia Bożego 
codziennie 15:00
-------
POGODA w ŚWIDNICY
-------
Kalendarium biskupa
Bp. Ignacy DEC
Bp. Adam BAŁABUCH

-------
Spowiedź święta jest możliwa w czasie każdej Mszy świętej
W I piątek miesiąca dodatkowa spowiedź od 17:00
Osoby niedosłyszące zapraszamy
na spowiedź w zakrystii


STAŁY KONFESJONAŁ
Poniedziałek-Piątek
10-12 oraz 16-18
Sobota
10-12
-------
W godzinach 
12:30-14:30
Katedra jest zamknięta
-------

Kancelaria parafialna
poniedziałek, środa, piątek
16:00 - 18:00

-------

ROK WIARY 

Do obejrzenia:
Prezentacja zdjęć
Katedra świdnicka
Dlaczego krzyż na środku?
KATEDRA FOTO 360
KATEDRA Z LOTU PTAKA!! 

MSZA TRYDENCKA 02.11.2012

Do posłuchania:
Biblia AUDIO

LEKTURY NA ROK WIARY:

WYSZUKIWARKA