Kancelaria parafialna PDF Drukuj Email


KANCELARIA PARAFIALNA

CZYNNA W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI


W GODZINACH OD 16.00 DO 18.00

W PIERWSZE  PIĄTKI OD 16.00 do 17.00

pl. św. Jana Pawła II 2
(budynek za katedrą po lewej stronie)


CHRZEST ŚWIĘTY

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)

 

Chrzty udzielane są w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13:00.

W uzasadnionych sytuacjach jest mozliwy chrzest w innym terminie.

Konferencja chrzcielna odbywa się zazwyczaj w sobotę przed II i IV niedzielą miesiąca,  o godz. 17:00 w salce katechetycznej.

Rodzice (opiekunowie) dziecka

Zgłaszają dziecko do kancelarii na 2 tygodnie przed planowanym terminem. Powinni spełnić następujące wymagania:

 • do spisania aktu chrztu w kancelarii potrzebny jest odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o zawarciu sakramentu małżeństwa rodziców oraz dane rodziców chrzestnych (nazwiska, daty urodzenia, adresy) - jeżeli nie należą do tutejszej Parafii, muszą otrzymać zaświadczenie od swojego Proboszcza
 • uczestniczą w konferencji chrzcielnej
 • przystępują do sakramentu pokuty i pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii św. (fakt przystąpienia poświadcza pisemnie spowiednik)
 • chrzest dziecka spoza Parafii katedralnej jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu zgody własnego Proboszcza

Rodzice są obecni podczas udzielania sakramentu (kreślą znak krzyża na czole dziecka, wyrzekają się szatana, składają wyznanie wiary, trzymają dziecko podczas udzielania sakramentu)

Wypełniają przez resztę życia obowiązki wynikające z ich decyzji:

 • doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (świadectwo wiary na co dzień)
 • przygotowują się razem do przyjęcia sakramentów (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie)
 • razem modlą się z dzieckiem i za dziecko
 • wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich oraz obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu i imieniny
 • uczą miłości bliźniego (w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych)

Rodzice chrzestni dziecka

Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył 16 lat (...) lub proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. m.in. nie żyje w związku niesakramentalnym)

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.


Obowiązki rodziców chrzestnych:
 • przed udzieleniem sakramentu chrztu obowiązkowo uczestniczą w konferencji chrzcielnej oraz przystępują do sakramentu pokuty i pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii św. (fakt przystąpienia poświadcza pisemnie spowiednik)
 • dostarczają z parafii miejsca zamieszkania zaświadczenie od duszpasterza stwierdzając, iż mogą pełnić zadania ojca lub matki chrzestnej
 • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka (modlitwa, świadectwo, zakup odpowiedniej do wieku lektury religijnej, pielgrzymki)
 • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie (żyją wiarą, nadzieją i miłością)
 • w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę.

Przypominamy, iż rodzicami chrzestnymi nie mogą być:
 • niewierzący i niepraktykujący,
 • osoby innej religii,
 • pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
 • nie bierzmowani i nie uczestniczący w katechezie szkolnej,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Decyzję o dopuszczeniu do sprawowania funkcji chrzestnego podejmuje duszpasterz Parafii rzeczywistego miejsca zamieszkania kandydata, dotyczy to również osób mieszkających za granicą (adres cywilnego zameldowania nie ma znaczenia). Bezwględnie konieczne jest osobiste spotkanie kandydata z duszpasterzem.

 

Osoby dorosłe pragnące przyjąć chrzest (oraz bierzmowanie i I Komunię św.) zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia indywidualnego programu przygotowania. Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Julian Nastałek
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Najbliższe przygotowanie (kurs przedmałżeński) rozpocznie się

w październiku

 

Poprzedni kurs

Termin: 22.02 – 15.03. 2014

 

Na przygotowanie składają się:

- Spotkania formacyjne w kolejne 4 soboty, w godzinach 18.00-20.00, w sali katechetycznej przy pl. Jana Pawła II 2 w Świdnicy. Termin: 22.02, 1.03, 8.03, 15.03.

- Spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego/pedagogiem. Każda para powinna odbyć min. dwa spotkania. Termin do indywidualnego uzgodnienia z doradcą.

- Dzień skupienia po zakończeniu spotkań formacyjnych i spotkań z doradcą życia rodzinnego. Do wyboru w Wambierzycach, Bardzie lub Świdnicy. Proszę wybrać termin z podanych na stronie www.diecezja.swidnica.pl w zakładce „Przygotowanie do małżeństwa”. Dzień skupienia w Świdnicy po uprzednim umówieniu się z ks. Romanem Tomaszczukiem wyłącznie poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Aby dzień skupienia mógł się odbyć musi zgłosić się min. 5 par narzeczonych.

 

Uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 50 zł od osoby (100 zł od pary). Koszt został ustalony odgórnie przez Kurię Świdnicką i obejmuje materiały dydaktyczne oraz wynagrodzenie dla osób świeckich prowadzących zajęcia. Duszpasterze nie pobierają żadnej opłaty ani za prowadzone zajęcia ani za użyczenie pomieszczeń parafialnych. Zapisy do 21.02.2014 w kancelarii Parafii Katedralnej, w zakrystii parafialnej lub pod numerem tel. 530 853 425. Zapisując się proszę podać imię i nazwisko, adres i nr telefonu. Proszę wziąć pod uwagę, że udział we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowy i jeśli podane terminy kolidują z Państwa pracą lub innymi zajęciami proszę zgłosić się na kurs przedmałżeński w innej parafii.

Z racji swojej specyfiki przygotowanie do sakramentu małżeństwa jest przeznaczone wyłacznie dla par narzeczonych.

Spotkania rozpoczynają się Mszą św. 22.02 o godz. 18.00 w katedrze świdnickiej.

 

----------------------------------------------


"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

----------------------------------------------

Pozostałe informacje


Termin ślubu należy zarezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem (około roku wcześniej) w kancelarii parafialnej, podająć dane personalne i kontaktowe narzeczonych oraz uiszczając bezzwrotną opłatę za rezerwację w wysokości 200 zł.

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed ustaloną wcześniej datą zawarcia małżeństwa.

W przypadku, kiedy oboje narzeczonych należą do innych parafii i nie zamieszkują na terenie parafii katedralnej od co najmniej miesiąca, zawarcie małżeństwa w katedrze jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu licencji wystawionej przez Proboszcza parafii jednego z narzeczonych (cały proces przygotowania i dokumentacji odbywa się w tej parafii).


W kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania

2. Dowody osobiste

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich

4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej

5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach (ważność dokumentu wynosi 3 miesiące od daty wystawienia, dlatego należy go dostarczać na drugą rozmowę).

6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.

       7. W przypadku cywilnie związanych, a następnie rozwiedzionych – wyrok sądowy.


Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w 2 etapach:

1. Spisanie pierwszej części protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin około 3 miesiące przed datą ślubu.

2. Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów).


Spowiedź przedślubna

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa praktykuje się dwie spowiedzi przedślubne (wyszczególnione na kartce do spowiedzi)

1. Pierwsza spowiedź przedślubna powinna dokonać się najlepiej w kilka dni po spisaniu protokołu przedślubnego (ok 3 miesiące przed ślubem). Zachęca się, aby była ona spowiedzią generalną, czyli z całego dotychczasowego życia. Taką spowiedź praktykuje się w Kościele katolickim w szczególnych momentach życia, takich jak: przyjęcie sakramentu małżeństwa, kapłaństwa, składanie ślubów wieczystych, w niebezpieczeńtwie śmierci. Te spowiedź powinno przygotować się rzetelnie, najlepiej pomagając sobie gotowym rachunkiem sumienia.

2. Druga spowiedź przedślubna powinna dokonać się kilka dni przed ślubem, aby przystępować do sakramentu małżeństwa z czystym sercem.

Jeżeli narzeczeni żyją w ciągłej okazji do grzechu ciężkiego (mieszkaja ze sobą na stałe lub np na weekendy) możliwa jest tylko druga spowiedź przedślubna, która powinna być spowiedzią generalną.

 

Inne informacje

Informujemy, że kwestie związane z wystrojem katedry pozostają w wyłącznej gestii Parafii katedralnej.

Wolę akompaniamentu organowego należy zgłosić p. organiście katedralnemu, z którym konsultuje się dobór śpiewów podczas liturgii. Wyklucza się piosenki religijne i utwory o charakterze świeckim oraz używanie instrumentów zakazanych przez Kościół w liturgii.
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH I WIATYK

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5,14-15)

Sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości.

Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się starość.

Wiatyk to Komunia święta udzielana osobie umierającej.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W naszej Parafii, w każdą I sobotę miesiąca, w godzinach przedpołudniowych, księża odwiedzają chorych z posługą sakramentalną (sakrament pokuty i Komunia Św.). W nagłej sytuacji kapłana można poprosić zawsze.

W domu chorego należy przygotować:
• stół nakryty białym obrusem,
• krzyż,
• świece
• naczynie z wodą święconą i kropidło
• watę.
POGRZEB KATOLICKI

"Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna." (por. 2Mch 12,43-45)

Formalności pogrzebowe można załatwić codziennie. Najlepiej zgłaszać się po Mszach św. (6.30, 9.00, 12.00, 18.00). W szczególnych przypadkach można umówić się telefonicznie 530 853 425.

Msze pogrzebowe z reguły są odprawiane o 6.30. Godzina pogrzebu powinna być wcześniej ustalona z zakładem pogrzebowym.

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego. W kancelarii należy okazać:
1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych przed śmiercią np. od kapelana szpitala.
3. Jeżeli Zmarły zamieszkiwał w innej parafii, zgodę własnego Proboszcza na pogrzeb w Parafii katedralnej.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest Msza święta w jego intencji.
 

SŁOWO BOŻE

"Kto trzyma się moich przykazań i zachowuje je, to właśnie on mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie miłowany przez mojego Ojca. Również ja go będę miłował i objawię mu siebie (...) Kto mnie nie będzie miłował, nie będzie przestrzegał moich nauk; a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, lecz Tego, który mnie posłał: Ojca."
J 14,21-24

Msze święte w niedziele

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00
Msze święte w tygodniu
6:30, 9:00, 12:00, 18:00

Msza św. w Kaplicy MB Świdnickiej
Sobota godz. 6.30
Czwartek godz. 16.00 (trydencka)

Msza święta w rycie trydenckim
Ostatnia niedziela miesiąca 11:00
Kościół św. Krzyża 
ul. Westerplatte

Msza św. w języku łacińskim
3 Niedziela miesiąca godz. 13.00
Poniedziałek godz. 6.30

-------

Nabożeństwo do św. Józefa
Wtorek godz. 18.00
Nabożeństwo do św. Stanisława
Każdy 8 dzień miesiąca 17.50
Nabożeństwo do św. Wacława
Każdy 28 dzień miesiąca 17.50
-------
Godzinki o Naj. Maryi Pannie
Niedziela 6.30
Nieszpory
Niedziela i uroczystości nakazane 17.00
Nabożeństwa okresowe
(różańcowe, wypominkowe, majowe, czerwcowe)

17:30
Koronka do Miłosierdzia Bożego 
codziennie 15:00
-------
POGODA w ŚWIDNICY
-------
Kalendarium biskupa
Bp. Ignacy DEC
Bp. Adam BAŁABUCH

-------
Spowiedź święta jest możliwa w czasie każdej Mszy świętej
W I piątek miesiąca dodatkowa spowiedź od 17:00
Osoby niedosłyszące zapraszamy
na spowiedź w zakrystii


STAŁY KONFESJONAŁ
(podczas wakacji nieczynny)
Poniedziałek-Piątek
10-12 oraz 16-18
Sobota
10-12
-------
W godzinach 
12:30-14:30
Katedra jest zamknięta
-------

Kancelaria parafialna
poniedziałek, środa, piątek
16:00 - 18:00
pierwszy piątek miesiąca
16.00-17.00
-------

ROK WIARY 

Do obejrzenia:
Prezentacja zdjęć
Katedra świdnicka
Dlaczego krzyż na środku?
KATEDRA FOTO 360
KATEDRA Z LOTU PTAKA!! 

MSZA TRYDENCKA 02.11.2012

Do posłuchania:
Biblia AUDIO

LEKTURY NA ROK WIARY:

WYSZUKIWARKA