Adres parafii:

pl. św. Jana Pawła II 2-3
58-100 Świdnica
tel. 530 853 425

SŁOWO BOŻE