TRZECIA KLASA – I Komunia i Spowiedź Święta 30 maja 2021

Domowniczek dla uczniów klasy III do pracy z rodzicami w domu.

1. Rodzice wraz z dziećmi przygotowujące się do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii św. zobowiązani są do uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta o godz. 11.30.

2. Dzieci także w ramach przygotowania zdalnego wraz z rodzicami pogłębiają wiedzę religijną realizując zadania z książki “Aha o to chodzi”.

3. Każda obecność na Mszy św. niedzielnej w katedrze, potwierdzona jest otrzymaniem naklejki, którą umieszczamy w książeczce “Najważniejszy jest niewidzialny”. W przypadku braku książeczki, dziecko dostaje dzienniczek obecności.

4. Najbliższe spotkanie dzieci i rodziców odbędzie się w niedzielę 18 kwietnia 2021, po Mszy w kościele.

6. Brak obecności dzieci jak i rodziców w wydarzeniach religijnych, jak również brak spełnienia warunków formalnych, wiąże się z przesunięciem terminu sakramentu spowiedzi i Komunii na inny, bardziej dogodniejszy.

 

 

DRUGA KLASA – I Komunia i Spowiedź Święta 29 maja 2022

Książeczka “Najważniejszy jest niewidzialny” do zbierania naklejek za niedzielne Msze św.

1. Na tym etapie przygotowań rodziców i dzieci obowiązuje udział we Mszy św. w każdą niedzielę i święta o godz. 11.30.

2. Każda obecność na Mszy św. niedzielnej w katedrze, potwierdzona jest otrzymaniem naklejki, którą umieszczamy w książeczce “Najważniejszy jest niewidzialny”. W przypadku braku książeczki, dziecko dostaje dzienniczek obecności.

 

PIERWSZA KLASA – I Komunia i Spowiedź Święta 28 maja 2023

1. Na tym etapie przygotowań rodziców i dzieci obowiązuje udział we Mszy św. w każdą niedzielę i święta o godz. 11.30.

2. Do końca marca 2021 należy złożyć deklarację o chęci przygotowania do spowiedzi i Komunii św.

3. Każda obecność na Mszy św. niedzielnej w katedrze, potwierdzona jest otrzymaniem naklejki, którą umieszczamy w książeczce “Najważniejszy jest niewidzialny”. W przypadku braku książeczki, dziecko dostaje dzienniczek obecności.

 

================================================================================

Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Mirosław Benedyk

================================================================================