Duszpasterze

Proboszcz

Ks. prał. Piotr Śliwka, ust. 2012
dziekan dekanatu Świdnica-Wschód,
dziekan Świdnickiej Kapituły Katedralnej

 

Wikariusze

Ks. mgr lic. Paweł Traczykowski, ust. 2017

Ks. mgr lic. Marcin Januszkiewicz, ust. 2017

Ks. mgr lic. Piotr Kos, ust. 2018

Ks. mgr Grzegorz Fabiński, ust. 2018

Ks. mgr inż. Mirosław Benedyk, ust. 2018

Ks. mgr lic. Tomasz Gwizdek, ust. 2019

 

Rezydenci

Ks. prał. Jan Bagiński, emeryt

Ks. mgr Przemysław Pojasek, redaktor „Gościa Świdnickiego”